+420 731 413 658 info@sldtrading.cz

Autorská práva

© 2013 SLD Trading Třinec s.r.o., www.sldtrading.com. Všechna práva vyhrazena.

Tyto webové stránky vydala a udržuje společnost SLD Trading Třinec s.r.o.. Pokud není uvedeno jinak, veškerý text a další informace na těchto webových stránkách jsou duševním vlastnictvím společnosti SLD Trading Třinec s.r.o.. Jaké-koli manipulování s obsahem webu bez písemného souhlasu autora je zakázáno.

Ochranné známky

Všechny ostatní ochranné známky a registrované ochranné známky jsou majetkem příslušných držitelů.

Právní dodatek

Upozorňujeme, že informace o zboží jsou z části přebírány zejména od třetích stran, od prodejců a výrobců. Informace tedy nelze v žádném případě interpretovat jako prohlášení o vhodnosti daného produktu. Uvedené informace jsou pouze informativní a všeobecná. Mohou tedy obsahovat gramatické a technické nepřesnosti. Nelze tedy garantovat věcnou správnost informací.

Majitel internetových stránek a domény www.sldtrading.com, Dušan Madzia (dále majitel internetového obsahu) nenese vůči žádné jiné straně odpovědnost za přímé či nepřímé, i jiné následné ztráty způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek. Majitel internetového obsahu ani jiné zúčastněné osoby zároveň nenesou vůči jiné straně odpovědnost za případný ušlý zisk či další ztráty. Majitel internetového obsahu ani zúčastněné osoby neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona.

 

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s výše uvedenými podmínkami. Děkujeme za pochopení.