+420 731 413 658 info@sldtrading.cz

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů
Společnost SLD Trading Třinec s.r.o. Milíkov č. 130, 739 81. IČ: 25853694, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 21994. Jako správce zpracovává osobní údaje. Společnost informuje, že každá fyzická osoba má právo na přístup k osobním údajům, právo na změnu údajů a právo na výmaz údajů, případně právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.
Společnost nepředává osobní údaje dál pro marketingové nebo jiné obchodní aktivity, využívá je pouze v souvislosti se zakázkovou výrobou a plněním závazků vyplývajících z Kupní smlouvy nebo Smlouvy o dílo.
Právo odvolat souhlas i dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů je možno využít v sídle společnosti nebo prostřednictvím emailu info@sldtrading.cz.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů má osoba právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.